دانلود رایگان نرم افزار با لینک مستقیم
کافیست خودتان امتحان کنید و از مستقیم بودن لینکها اطمینان پیدا کنید.در صورت اینکه نرم افزار مورد نظرتان را یافت نکردید میتوانید در قسمت نظرات آخرین پست ارائه شده نام آن را ذکر کرده تا سریعا برایتان قرار داده شود.

بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار WindowBlinds 7.0 Download WindowBlinds 7.0

حجم : ٣٢.٨۴ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار Miranda 0.8.10 Download Miranda 0.8.10

حجم : ١.۶۴ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار Spyware Terminator 2.6.4.165 Download Spyware Terminator 2.6.4.165

حجم : ۶٣٢ کیلو بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار VirtualBox 3.0.12.54655 Download VirtualBox 3.0.12.54655

حجم : ۶٨.٩٨ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار Google Chrome 4.0.249.0 Beta Download Google Chrome 4.0.249.0 Beta

حجم : ١١.۶٨ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار Flash Player 10.1.51.45 Beta - For None IE Download Flash Player 10.1.51.45 Beta (Non-IE)

حجم : ٢.٢۴ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار Flash Player 10.1.51.45 Beta - For IE Download Flash Player 10.1.51.45 Beta (IE)

حجم : ٢.٢۴ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار Adobe Air 2.0.0.10760 Beta Download Adobe Air 2.0.0.10760 Beta

حجم : ٧.۶٣ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار WinRAR 3.91 Beta 1 Download WinRAR 3.91 Beta 1

حجم : ١.٣٢ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار Growl 2.0 Download Growl 2.0

حجم : ١.٧۵ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٧

دانلود نرم افزار SmartFTP 4.0.1066.0 Download SmartFTP 4.0.1066.0

حجم : ١١.٠٣ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٥

دانلود نرم افزار KMPlayer 2.9.4.1436 Beta Download KMPlayer 2.9.4.1436 Beta

حجم : ١۴.٢٢ مگا بایت

نسخه اصلاح شده که در آن میتوانید روی فایل مورد دلخواهتان راست کلیک کرده و از گزینه ی open with روی نام برنامه کلیک کرده تا فایلتان با این نرم افزار اجرا شود.

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٥

دانلود نرم افزار CDex 1.70 Beta 3 Download CDex 1.70 Beta 3

حجم : ۵.۵٧ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٥

دانلود نرم افزار MyDefrag 4.2.6 Download MyDefrag 4.2.6

حجم : ١.٩٢ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٥

دانلود نرم افزار Inno Setup 5.3.6 Download Inno Setup 5.3.6

حجم : ١.۴٠ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٤

دنلود نرم افزار Vuze 4.3.0.0 Download Vuze 4.3.0.0

حجم : ٧.٨۶ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٤

دانلود نرم افزار uTorrent 2.0.0 Beta 17273 Download uTorrent 2.0.0 Beta 17273

حجم : ٣۶٠ کیلو بایت

 

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٤

دانلود نرم افزار Google Chrome 4.0.245.0 Beta Download Google Chrome 4.0.245.0 Beta

حجم : ١١.۶٠ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٤

دانلود نرم افزار Yahoo! Messenger 10.0.0.1102 Download Yahoo! Messenger 10.0.0.1102

حجم : ١۶.٢۵ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٤

دانلود نرم افزار LimeWire Basic 5.4.1 Beta Download LimeWire Basic 5.4.1 Beta

حجم : ١٨.٢۶ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٤

دانلود نرم افزار SuperAntiSpyware 4.30.1004 Download SuperAntiSpyware 4.30.1004

حجم : ٧.٠٣ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢۳

دانلود نرم افزار Maxthon 2.5.10.2994 Download Maxthon 2.5.10.2994

حجم : ۶.١٢ مگا بایت

 

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢۱

دانلود نرم افزار Safari 4.0.4 Download Safari 4.0.4

حجم : ٢٨.٢۶ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢۱

دانلود نرم افزار Cloud Antivirus 1.0 Download Cloud Antivirus 1.0

حجم : ٢١.٩٨ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢۱

دانلود نرم افزار Firefox 3.6 Beta 2 Download Firefox 3.6 Beta 2

حجم : ٨.٠١ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٠

دانلود نرم افزار ClamWin 0.95.3 Download ClamWin 0.95.3

حجم : ٣١.١٩ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٠

دانلود نرم افزار AVG Free Edition 9.0.704 Download AVG Free Edition 9.0.704

قویترین ویروس اسکن دنیا - این نرم افزار حدود ٩٠ میلیون کاربر در دنیا دارد.

حجم : ٧٣.٩٨ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٠

دانلود نرم افزار Ares 2.1.2 Download Ares 2.1.2

حجم : ٢.٢٧ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٠

دانلود نرم افزار FileZilla 3.3.0 Download FileZilla 3.3.0

حجم : ٣.٩٢ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢٠

دانلود نرم افزار FrostWire 4.18.4 Download FrostWire 4.18.4

حجم : ٩.٢٢ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱۸

دانلود نرم افزار UltraVNC 1.0.8.0 Download UltraVNC 1.0.8.0

حجم : ١.٧٨ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱۸

دانلود نرم افزار Trillian Astra 4.0.0.119 Download Trillian Astra 4.0.0.119

حجم : ١۴.٨١ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱۸

دانلود نرم افزار Paint.NET 3.5 Download Paint.NET 3.5

حجم : ۴.٨٠ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱۸

دانلود نرم افزار Google Chrome 4.0.237.0 Beta Download Google Chrome 4.0.237.0 Beta

حجم : ١١.۵٧ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱۸

دانلود نرم افزار Any Video Converter 2.79 Download Any Video Converter 2.79

حجم : ١۴.۶٧ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱۸

دانلود نرم افزار Fraps 3.0.0 Download Fraps 3.0.0

حجم : ١.٩٨ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٥

دانلود نرم افزار Hamachi 2.0.1.66 Download Hamachi 2.0.1.66

حجم : ٣.١۵ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٥

دانلود نرم افزار Foxit Reader 3.1.3.1030 Download Foxit Reader 3.1.3.1030

حجم : ۵.٠٧ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٥

دانلود نرم افزار GOM Player 2.1.21.4846 Download GOM Player 2.1.21.4846

حجم : ۵.٨۶ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٥

دانلود نرم افزار K-Lite Mega Codec Pack 5.40 Download K-Lite Mega Codec Pack 5.40

حجم : ٢٣.١٢ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٥

دانلود نرم افزار K-Lite Codec Pack 5.40 - Full Download K-Lite Codec Pack 5.40 (Full)

حجم : ١۴.٢٠ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٥

دانلود نرم افزار Firefox 3.5.5 Download Firefox 3.5.5

حجم : ٧.٧١ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار Internet Explorer 8.0 برای ویستا Download Internet Explorer 8.0 (Vista)

حجم : ١٣.٣٠ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار GetRight 6.3e Download GetRight 6.3e

حجم : ۴.٧٩ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار Orbit Downloader 2.8.17 Download Orbit Downloader 2.8.17

حجم : ٢.٣۵ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار LeechGet 2009 Version 2.1 Download LeechGet 2009 Version 2.1

حجم : ٢.٩١ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار Free Download Manager 3.0.870 Download Free Download Manager 3.0.870

حجم : ۵.٧۴ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار Vista Codec Package 5.4.8 Download Vista Codec Package 5.4.8

حجم : ٢٠.٢٢ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار Paint.NET 3.5 Beta 4 Download Paint.NET 3.5 Beta 4

حجم : ۴.٧٨ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار RealPlayer SP 1.0.2 Download RealPlayer SP 1.0.2

حجم : ١۶.۴٢ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار CDBurnerXP 4.2.7.1794 Download CDBurnerXP 4.2.7.1794

حجم : ۴.٢١ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار Firefox 3.6 Beta 1 Download Firefox 3.6 Beta 1

حجم : ٧.٩٩ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۱٠

دانلود نرم افزار Maxthon 2.5.10.2576 Beta Download Maxthon 2.5.10.2576 Beta

حجم : ۵.٩٢ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۸

دانلود نرم افزار SmartFTP 4.0.1060.0 Download SmartFTP 4.0.1060.0

حجم : ١١ مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۸

دانلود نرم افزار Opera 10.01 Download Opera 10.01

حجم : ٨.٧۶ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۸

دانلود نرم افزار Wireshark 1.2.3 Download Wireshark 1.2.3

حجم : ١٧.۴۶ مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار Norton AntiVirus 2009 16.5.0.134 Download Norton AntiVirus 2009 16.5.0.134

حجم : ۶٠.١٠ مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار ر McAfee VirusScan 10 Download McAfee VirusScan 10

حجم : ٩.۵۴ مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار Kaspersky Anti-Virus 9.0.0.463 Download Kaspersky Anti-Virus 9.0.0.463

حجم : ۵۵.۴۵ مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار Cloud Antivirus 0.08.83 Beta4 Download Cloud Antivirus 0.08.83 Beta4

حجم : ١٩.٨٧ مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار ClamWin 0.95.2 Download ClamWin 0.95.2

حجم : ٢٧.۴٠ مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار BitDefender 10 Free Edition Download BitDefender 10 Free Edition

حجم : 21.08 مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار Tweak UI 2.1 Download Tweak UI 2.1

حجم : 147 کیلو بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار ZoneAlarm Free 8.0.298.0 Download ZoneAlarm Free 8.0.298.0

حجم : 32.38 مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار Sygate Personal Firewall 5.6.2808 Download Sygate Personal Firewall 5.6.2808

حجم : 8.80 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861 Download Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861

حجم : 5.72 مگا بایت

 ارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار Comodo Internet Security 3.12.111745 Download Comodo Internet Security 3.12.111745

حجم : 36.64 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤

دانلود نرم افزار Windows Defender 1.1.1593 Download Windows Defender 1.1.1593 

حجم : 4.95 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار SpywareBlaster 4.2 Download SpywareBlaster 4.2

حجم : 2.87 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار Spybot Search & Destroy 1.6.2 Download Spybot Search & Destroy 1.6.2 

حجم : 15.65 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار Rootkit Revealer 1.71 Download Rootkit Revealer 1.71

حجم : 226 کیلو بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار HijackThis 2.0.2 Download HijackThis 2.0.2

حجم : 793 کیلو بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار CWShredder 2.19 Download CWShredder 2.19

حجم : 520 کیلو بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار Ad-Aware 2009 8.1.0.0 Download Ad-Aware 2009 8.1.0.0

حجم : 73.52 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار ATI Catalyst Drivers 9.10 Vista Download ATI Catalyst Drivers 9.10 Vista

حجم : 47.91 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار Google Chrome 4.0.223.11 Beta Download Google Chrome 4.0.223.11 Beta

حجم : 11.38 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳


دانلود نرم افزار CrossLoop 2.60 Download CrossLoop 2.60

حجم : 2.45 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار uTorrent 1.8.5 RC1 Download uTorrent 1.8.5 RC1

حجم : 283 کیلو بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار Microsoft Baseline Security Analyzer 2.1.1 Download Microsoft Baseline Security Analyzer 2.1.1

حجم : 1.53 مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/۳

دانلود نرم افزار MySQL 5.1.40 Download MySQL 5.1.40

حجم : ٣٨.٩٨ مگا بایتارسال توسط سینا
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٢

با سلام خدمت همه ی کاربران این وبلاگ...

با کلیک بر روی لوگوی دانلود شما به سایتی منتقل خواهید شد که نرم افزارها توسط آن سایت آپلود شده است... و در همان صفحه بطور اتوماتیک پنجره ی دانلود باز خواهد شد و با دستور شما دانلود آغاز خواهد شد... ممکن است دانلود به صورت اتوماتیک شروع نشود و در زیر نوار (تولبار) نواری دیگر ظاهر شود... این نوار به آن معنی است که ویندوز بدون اجازه ی شخص شما اقدام به دانلود نخواهد کرد... کافیست روی نوار راست کلیک کرده و گزینه ی Download File را بزنید تا دانلود شروع شود.

راه دوم:

با دقت در قسمت سمت چپ و بالای صفحه خواهید دید که به زبان انگلیسی از دانلود شما تشکر شده و ذکر شده اگر دانلود بطور اتوماتیک آغاز نشده روی عبارتی که در پایین همان جمله برایتان قرار داده اند کلیک کنید تا دانلود آغاز شود...

با امید رضایت شما از این وبلاگ...قلب ارسال توسط سینا
آرشیو مطالب
صفحات سایت
امکانات جانبی